top of page

Vi tar ett helhetsansvar för processen

Genom att sköta hela kedjan från inhämtande av tillstånd och markavtal, till försäljning och projektering.

FÖRSÄLJNING

Att sälja infrastruktur är något vi kan, något vi gör varje dag och något vi gjort i många år. Från norr till söder, vi har bland annat representerat några av Sveriges största kommunala fiberleverantörer. Oavsett om det handlar om förtätning, nyetablering eller att öka användargraden i nätet hjälper vi er att nå höga försäljningsresultat.

2

AKTIVERING

Vår uppfattning är att ungefär 75 procent av de installerade hushållen i Sveriges stadsnät använder fibertjänster. Därför hjälper vi idag flera av våra kunder med att skräddarsy lukrativa kampanjer och genom riktade säljinsatser öka användargraden i de redan välutbyggda fibernäten. Detta görs fördelaktigt i samband med förtätning av fibernätet.

3

MARKAVTAL & TILLSTÅNDSHANTERING

Att bygga fiber är komplext och kräver tillstånd från berörda markägare. Att i anslutning till försäljningen även samla in markavtal är vårt framgångsrecept för att korta processen och underlätta projektets fortlöpande.

4

BYGGPROJEKTLEDNING

Fiberprojekt är komplexa och ställer höga krav på beställaren. Våra byggledare tar därför hand om bland annat kontakt/upphandling av entreprenör, byggledning, planering/samordning av besiktningar, löpande teknisk
rådgivning med mera.

bottom of page